Heads Up! Welcome to Dynamic Public Library
Sunday, June 23, 2024
DPL Damak Opening Time :: Morning 10:00 AM - 6:00 PM!......|| DPL Birtamode Opening Time :: Morning 10:00 AM - 6:00 PM!......|| DPL Biratnagar Opening Time :: Morning 10:00 AM - 6:00 PM!.....|| DPL Itahari Opening Time :: Morning 10:00 AM - 6:00 PM!......|| All Units will be closed At saturday !
Address

Dynamic Public Library

Tel. nos.: +977-9817015688

(034) 433-2281 / 435-0535

Fax:

***

Vision


"Promoting reading culture to well- cultured leadership with positive."
“पठन संस्कृतिको विकाससंगै सकारात्मक सोच सहितको सु -संस्कृत यूवा नेतृत्व" thinking.”


Mission


"To develop library to empower youths in taking leadership roles. "
"युवाहरूलाई सशक्त बनाउन पुस्तकालयको विकास गर्दै नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्ने"